نرم افزارهای کاربردی

نظارت بر عملکرد تجهیزات و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، با گذر زمان به تدریج تبدیل به یکی از مشکلات و معضلات جدید و پرچالش سازمان ها شده است. با روند روبه رشد این فناوری ها، پردازش داده در مراکز اصلی و متمرکز، دامنه فعالیت واحدهای IT سازمانها را بسیار گسترده و پیچیده کرده است .
در این شرایط اهمیت امنیت اطلاعات سازمان و به کارگیری سیستم عامل ها ونرم افزارهای کاربردی معتبردر محیط کار صد چندان می شود ، در محصولات انتخاب شده می بایست عواملی همچون” دسترسی، صحت اطلاعات و محرمانه بودن” ، کاملاً رعایت شده و قابل اطمینان باشد.


شرکت آرن ، امکان ارائه کلیه نرم افزارها با لایسنس معتبر و همچنین ارائه مشاوره و خدمات فنی مربوطه جهت محصولاتی از جمله موارد زیر را دارد:
  • Microsoft
  • IBM
  • Solarwinds
  • Acunetix
  • MDaemon
  • Redhat