رسانه های اجتماعی ، امنیت ، مهندسی اجتماعی

آیا در سال 2020 نیاز به تست نفوذ دارید؟

چرا در سال 2020 همچنان به تست نفوذ احتیاج دارید؟   پاسخ ساده است، به این دلیل که شما به یک شبکه امن نیاز دارید و شبکه شما یک هدف در حال حرکت است. یک تست نفوذ می‌تواند به شما یک گزارش از وضعیت کلی امنیتی در لحظه به همراه یک بررسی واقعی ارائه دهد؛ می‌تواند […]