رسانه های اجتماعی ، امنیت ، مهندسی اجتماعی

مرکز عملیات امنیت (SOC) چیست؟

مرکز عملیات امنیت (SOC) چیست؟ با گسترش روز افزون استفاده از فناوری اطلاعات در تمامی جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی، حجم وسیعی از مبادلات تجاری و اداری از طریق انتقال اطلاعات در بستر اینترنت و سایر شبکه‌های کامپیوتری صورت میپذیرد. افزایش ارزش دادهها و منابع اطلاعاتی سازمانها و ادارات و به تبع آن افزایش حملات […]

رسانه های اجتماعی ، امنیت ، مهندسی اجتماعی

ویژگی‌ SIEM های نسل جدید

ویژگی‌ SIEM های نسل جدید تشخیص زودهنگام، پاسخ‌گویی سریع و همکاری از الزامات غلبه بر تهدیدهای پیشرفته امروزی هستند. اما این نیازها تقاضاهای سنگینی هستند که از یک تیم امنیتی خواسته می‌شود. امروزه دیگر نظارت و گزارش‌دهی درباره logها و رویدادهای امنیتی کافی نبوده و متخصصان امنیتی به دیدی وسیع‌تر از تمام منابع داده در […]

رسانه های اجتماعی ، امنیت ، مهندسی اجتماعی

تفاوت و قیاس دو ابزار مهم SIEM و Log Management

مقایسه SIEM و Log Management تفاوت را احساس کنید تهـدیدات سـایبری از چند سـال گذشته رو به افزایـش است و داشتن سیستم مدیریت لاگ (Log Management)،  ایـن تهـدیـدات سایبری روبه رشد را حـل نمی کنـد.اینجاست که ابـزارهای یکپارچه مانند SIEM به تصـویر می آیند. ما در این مقاله درباره تفاوت بین SIEM و log Management بحث خواهیم […]