رسانه های اجتماعی ، امنیت ، مهندسی اجتماعی

مرکز عملیات امنیت (SOC) چیست؟

مرکز عملیات امنیت (SOC) چیست؟ با گسترش روز افزون استفاده از فناوری اطلاعات در تمامی جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی، حجم وسیعی از مبادلات تجاری و اداری از طریق انتقال اطلاعات در بستر اینترنت و سایر شبکه‌های کامپیوتری صورت میپذیرد. افزایش ارزش دادهها و منابع اطلاعاتی سازمانها و ادارات و به تبع آن افزایش حملات […]

رسانه های اجتماعی ، امنیت ، مهندسی اجتماعی

ویژگی‌ SIEM های نسل جدید

ویژگی‌ SIEM های نسل جدید تشخیص زودهنگام، پاسخ‌گویی سریع و همکاری از الزامات غلبه بر تهدیدهای پیشرفته امروزی هستند. اما این نیازها تقاضاهای سنگینی هستند که از یک تیم امنیتی خواسته می‌شود. امروزه دیگر نظارت و گزارش‌دهی درباره logها و رویدادهای امنیتی کافی نبوده و متخصصان امنیتی به دیدی وسیع‌تر از تمام منابع داده در […]