تجربه

تجربه بیش از 50 مورد در راه اندازی

پشتیبانی سریع

پشتیبانی و آموزش کامل

چرا ما را انتخاب کنید

مجازی سازی در تخصص ماست!

محاسبات ابری در هر دو جامعه ی دانشگاهی و صنعت توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در محاسبات ابری، تلفیق سرور، یک رویکرد برای استفاده کارآمد از منابع سرور به منظور کاهش تعداد کل سرورهایی است که کاربران نیاز دارند. رشد تثبیت سرور باتوجه به تکنولوژی مجازی سازی است که به ماشین مجازی اجازه می دهد چندین منبع فیزیکی را در یک کامپیوتر به اشتراک بگذارند. مجموع منابع ماشین مجازی برای به اشتراک گذاری سرور یکسان، نباید وقتی که سرور تعداد کمی سرویس دهنده نیاز دارد، تجاوز کند. مجازی سازی سرور، راه حلی فنی برای تحکیم سرورهای متعدد در مورد افزایش مصرف و صرفه جویی در انرژی فراهم می کند.

+
مشتریان فعلی این خدمت
+
پروژه های انجام شده
+
مشتریان خدمت
+
تجربه تیم فنی در مورد خدمت
خدمات ما در مورد سرویس

ما یک پیشنهاد گسترده می دهیم

vMware NSX

مشاوره، راه اندازی وپشتیبانی vMware NSX برای محافظت بیشتر و مدیریت راحتتر از ساختار شبکه ای سازمان

vMware Horizon

مشاوره، راه اندازی وپشتیبانی vMware Horizon

vMware vSphere

مشاوره، طراحی، راه اندازی و پشتیبانی vMware vSphere جهت مجازی سازی محیط فیزیکی به یک ساختار مجازی

توسعه

اجرای بروز رسانی کلیه سرویس های نصب شده در سازمان

vMware SRM

مشاوره، راه اندازی وپشتیبانی vMware SRM جهت محافظت از داده های سایت اول توسط سایت دوم به صورت آنی

تیم آموزش

اجرای آموزش حین پروژه و بعد تحویل بصورت کامل و عملی

آخرین محصولات

پروژه و محصولات ما را معرفی کنید