شرکت سایا ارتباط آرن در پیمودن مسیر تعالی، به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان شرکت، توجه و اهمیت ویژه به نیروی انسانی را در دستور کار قرار داده است. برقراری ارتباط مداوم میان مدیران و کارکنان در سطوح مختلف شرکت از جمله فعالیت‌هایی بوده است که تاکنون استحکام بنیان خانواده‌ بزرگ آرن را محقق ساخته است. تقسیم کار دقیق و گسترده میان واحدها و لایه‌های مختلف بر اساس توانمندی‌ها و علایق کارکنان، آموزش‌های برنامه‌ریزی شده برای لایه‌های مختلف سازمان، استفاده از سیستم‌های مدیریت مشارکتی برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌های انسانی و سیستم‌های متنوع رفاهی کارکنان‌، برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌ها برای افزایش چابکی سازمان از جمله فعالیت‌های آرن در این باره بوده است. بدین منظور رشد و توسعه‌ی سازمان و افزایش سطح رضایت مشتریان را به عنوان مهم‌ترین مسئولیت سازمانی و اجتماعی خود قرار داده و با اتکا به توان‌مندی و دانش کارکنان و روش‌های موثر مدیریتی و اعتقاد به این امر که کیفیت خدمات، رسیدگی به شکایات مشتریان، حفاظت از محیط زیست و صیانت از ایمنی و بهداشت کارکنان از مهم‌ترین عوامل موفقیت در حفظ جایگاه برتر در بازار است و محورهای ذکر شده در روبرو را سرلوحه‌ی عملکرد خود قرار می‌دهد:

  1.  توسعه بازار و حفظ جایگاه برتر در بین همکاران
  2. کسب رضایت مشتریان، با برآورده کردن انتظارات، نیازمندی و شناسایی علل ریشه‌ای شکایات آنان
  3.  پاسخ‌گویی و رسیدگی به شکایات مشتریان به صورت منصفانه و بی‌طرفانه در حداقل زمان ممکن
  4.  اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی فرآیند رسیدگی به شکایت برای شاکیان و سایر طرف‌های ذی‌نفع
  5.  تعهد به تبعیت از قوانین، الزامات و مقررات ملی متناسب با فعالیت‌ها و خدمات سازمان
  6.  کسب رضایت کارکنان از طریق ارتقای سطح دانش و آگاهی فردی، ایجاد فضای پاک، ایمن و مناسب برای خلق ایده‌های نو از سوی با ارزش‌ترین سرمایه‌های سازمانی
گواهینامه ها و شرکت های همکار آرن