Wireless infrastructure

مزایای استفاده از زیر ساخت شبکه وایرلس

افزایش سرعت و پهنای باند

انتخاب صحیح راهکار و محصول مسـاوی بـا تاثیر 100 درصـدی در افزایش پهنای باند ارتباطی

اینترنت اشیاء

قابلیت راه اندازی سیستم های نسل نو ارتباطات در پلتفرم IOT

انتقال Voice, Video, Data

برقراری لینک ارتباطی امن
و خصوصی جهت انتقال

کاهش هزینه ها

80٪ تاثیر در کاهش هزینه های برقراری زیر ساخت

مدیریت شبکه

100٪ تسهیل در روند مدیریت زیر ساخت و پهنای باند

چتر وای فای

امکان ایجاد و ارائه یک شبکه عظیم وای فای سازمانی

%
میزان رضایت سازمان بعد از راه اندازی

بسته به انتخاب و اجرای استاندارد زیر ساخت وایرلـس میـزان رضـایت و مقبـولیت تعیـین میگردد.

85%
آنچه ما ارائه می دهیم

برقراری ارتباط امن و خصوصی خود را به
آرن بسپارید!

توجه به پیشرفت روزافزون شبکه های بی سیم، افزایش سرعت و پهنای باند و همچنین کاهش هزینه های پیاده سازی آن، ایجاد شبکه های Outdoor, Indoor بی سیم می تواند به عنوان یکی از راهکارهای اجرای شبکه مدنظر قرار گیرد. بدین منظور در کاربردهایی که بکارگیری تجهیزات بی سیم از نظر فنی مناسب باشد، شرایط محل اجرای شبکه از لحاظ مسائل فیزیکی و فنی بررسی شده، در صورت نبود مسائل فنی، طرح مناسب ارائه و اجرا می شود.

  • طراحی و اجرای دکل های مخابراتی
  • ایجاد بستری برای انتقال Voice, Video و همچنین خطوط تلفن و سانترال داخلی
  • برقراری ارتباط و انتقال دیتا به صورت بی سیم بین ساختمانهای مختلف، ادارات، ارگانها و …
  • طراحی و اجرای شبکه های وایرلس باند آزاد و مایکروویو
  • طراحی و اجرای چتر وای فای

 

+
مشتریان فعلی این خدمت
+
پروژه های انجام شده
+
مشتریان خدمت
سال +
تجربه تیم فنی در مورد خدمت